Uw Residentie bij afwezigheid in goede handen!

Privacy Verklaring

Privacyverklaring d.d. 1 september 2019

HomeWatchers.nl huisoppas heeft in het kader van de nieuwe Europese Privacywet, welke op 25 mei 2018 in werking is getreden, een actuele privacyverklaring opgesteld. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

HomeWatchers.nl huisoppas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.
HomeWatchers.nl huisoppas garandeert dat uw persoonsgegevens conform deze wet verwerkt worden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Om een opdracht en/of inschrijving goed uit te voeren kan HomeWatchers.nl huisoppas persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Homewatchers.nl huisoppas heeft verstrekt. 

Homewatchers.nl huisoppas kan de volgende persoonsgegevens verwerken om een opdracht naar behoren uit te voeren; 
- voor- en achternaam en adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- specifieke gegevens omtrent, persoon, huis en huisdier(-en) welke in de navolgende documenten kunnen zijn
   opgenomen; 
- inschrijfformulier opdrachtgever 
- overeenkomst tussen Opdrachtgever & Homewatchers (bemiddelingsovereenkomst) 
- formulier persoonlijk kennismaking 
- aanvraagformulier Homewatchers 
- basisreglement Homewatchers 
- nota

Waarom HomeWatchers.nl huisoppas gegevens nodig heeft 

HomeWatchers.nl huisoppas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 

Daarnaast kan HomeWatchers.nl huisoppas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of betrekking hebbende op de inschrijving, doorgaans bestaande uit informatie om de oppasopdracht en selectie van de Homewatchers optimaal te laten verlopen. 

Hoe lang HomeWatchers.nl huisoppas gegevens bewaart 

HomeWatchers.nl huisoppas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

HomeWatchers.nl huisoppas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan Homewatchers/opdrachtgever indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen website bezoek 

Op de website van HomeWatchers.nl huisoppas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HomeWatchers.nl huisoppas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

HomeWatchers.nl huisoppas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HomeWatchers.nl huisoppas bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HomeWatchers.nl huisoppas te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HomeWatchers.nl huisoppas heeft hier geen invloed op.

HomeWatchers.nl huisoppas heeft Google geen toestemming gegeven om via HomeWatchers.nl huisoppas verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@homewatchers.nl. HomeWatchers.nl huisoppas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.